Σχετικά με το Radio Antiregime

To Radio Αntiregime αποτελεί  μια πλατφόρμα διαδικτυακού ραδιοφώνου που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες μετάδοσης ορισμένων εκπομπών, βασιζόμενο στις αξίες της ελευθερίας και του ανατρεπτικού λόγου.  Ελπίζουμε το πλήρωμα του χρόνου να το μετασχηματίσει σε μια συλλογική προσπάθεια και σε ένα αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα αντιπληροφόρησης. Τα χαρακτηριστικά αυτού του ραδιοφώνου αναλύονται σε αντιεπορευματικά, αντιεξουσιαστικά, αντιεραρχικά, αντιφασιστικά και αντισεξιστικά, με αδιαμεσολάβητη παρέμβαση στο πεδίο της ενημέρωσης. Είναι ελεύθερο προς συν διαμόρφωση με όσους και όσες θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό ενισχύοντας την παραγωγή ενός αντικαθεστωτικού ανατρεπτικού λόγου ενάντια στην προπαγάνδα κράτους και αφεντικών.

Radio Antiregime  – 2015